கட்டுரைத் தொடர்கள்

கட்டுரைத் தொடர்கள் (3)

வியாழக்கிழமை, 31 January 2019 00:00

மனித சமுதாயத்தின் அடுத்த கட்டம்?

Written by
பூமியில் மனிதர்கள் தோன்றி இருநூறு இலட்சம் வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. காடுகளில் உலாவி திரிந்த ஆதிமனிதன் தொடக்கம் கட்டிடங்களில் அடைந்து கிடக்கும் இன்றைய மனிதன் வரையிலான மனித வரலாறு என்பது மனித சமுதாயத்தின் வாழ்வு குறித்த வரலாறாகவே விரிந்திருக்கின்றது. இன்னும் விரிவாக கூறுவதானால், மனித வாழ்வின் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் பற்றியதே வரலாறு ஆகும். இந்த வரலாறு முழுவதிலும் மேன்மையான மனித வாழ்வு குறித்த சிந்தனையும் வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கின்றது. பலர் மிக சிறந்த மனித சமுதாய வாழ்வை தம் கற்பனையில் உருவாக்கினார்கள். அன்பு, ஒழுக்கம், சமத்துவம், சுதந்திரம், மகிழ்ச்சி நிறைந்த மேன்மை யான மனித வாழ்வு குறித்து பலர் தம் கற்பனையையும் சிந்தனையையும் முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். 1500 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த தோமஸ் மோர் எனும் அறிஞர் 'உடோபியா' எனும் நாவல் மூலம் மிகச்சிறந்த மனித வாழ்க்கை நிலவும் புதிய சமூக அமைப்பு தொடர்பான கற்பனை சித்திரத்தை விளக்கமாக முன்வைத்திருந்தார். அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்தில் ஒரு கற்பனைத்தீவில் நிலவும் சமுதாயம் குறித்து விவவரிக்கும் வகையில் 'உடோபியா" நாவல் அமைந்திருந்தது. இத்தீவில் ஒருவரை ஒருவர் சுரண்டி வாழாது அனைவரும் உழைத்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது விவரிக்கப்பட்டி ருந்தது. மிக சிறந்த சமூக அமைப்பு குறித்து விளக்க மான திட்டத்தை முன்வைத்த காரணத்தால் இந்நூல் தோமஸ் மோரிற்கு இறவா புகழை தேடி தந்தது. இருந்த போதும், தோமஸ் மோர் உடோபியா கற்பனைக் சமூகத்தை முன்வைப்பதற்கு 1700 வருடங்களுக்கு முன்னதாகவே ஷஉத்தரகுரு| எனும் போகபூமி குறித்த தகவல்கள் நம்; இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. இளங்கோ அடிகள் எழுதிய சிலப்பதிகாரத்தில் காப்பிய நாயகன் வாழும் பூம்புகார் ஊரின் செல்வ வளத்தை விவரிக்கும் போது உத்தரகுருவுக்கு ஒப்பா னதாக குறிப்பிட்டு பின்வருமாரு விவரிக்கின்றார். "அத்தகு திருவின் அருந்தவம் முடித்தோர் உத்தரகுருவின் ஒப்பத் தோன்றிய கயமலர்க் கண்ணியும் காதற்கொழுநனும் மயன் வித்தித்தன்ன மணிக்கால் அமளிசை நெடுநிலை மாடத்து இடைநிலத்து இருந்துழி” - சிலப்பதிகாரம்,புகார் காண்டம்(2-10) - பொருள் - வாழ்வில் பெரும் தவம் செய்தவர்கள் அதன் பலனாக உத்தரகுரு எனும் இடத்தில் வசிக்க கடவர். அவ்வாறான உத்தரகுருவுக்கு ஒப்பான பூம்புகாரில் கோவலனும் கண்ணகியும் வாழ்கின்றார்கள். இதன் முன்னைய பாடல் உத்தரகுருவை மேன்மை நிரம்பிய மக்கள் வாழும், செல்வமும் வளமும் மிகை நிரம்பிய மனித வாழ்க்கைக்கு சால சிறந்த இடம் என வர்ணிக்கின்றது. அதே போல், சமயங்களும் மிக மகிழ்ச்சியான வாழ்வு நிலவும் கற்பனை உலகை குறிப்பிடுகின்றன. இந்து சமய மரபில் சொர்க்கம், தேவலோகம் என்றும், கிருஸ் தவ சமயத்தில் விண்ணுலகம், இறையரசு என்றும், இசுலாத்தில் சுவனம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. இங்கெல்லாம் மனிதர்கள் பெரும் களிப்புடன், எந்த துயரமும் ஒன்றி மேன்மையான வாழ்வை பெறுவார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. தோமஸ் மோரை போலவே இன்னும் பலரும் சாலச் சிறந்த சமுதாயம் குறித்த சிந்தனைகளை முன்வை த்திருந்தார்கள். பிரஞ்சு புரட்சி காலத்தில் வாழ்;ந்த பிரான்சின் பிரபுகுல வம்சத்தை சேர்ந்த ஹென்ரி-செயின்-சிமோன் எனும் தத்துவியலாளர் விஞ்ஞானிகளாலும், தொழில்துறையா லும், தொழிலதிபர்களாலும் நிர்வகிக்கப்படும், உழைப்பை சமுதாய வாழ்வின் முக்கிய கோட்பாடாக கருதும் சாலச் சிறந்த சமுதாயம் குறித்து போதனைகள் செய்தார். பிரித்தானியாவை சேர்ந்த ரொபர்ட் ஒவன் தொழிற்சாலை உரிமையாளர், உழைப்பு குடியிருப்புகள் மூலம் சமூகத்தை சிறந்ததாக மாற்றியமைக்கும் திட்டத்தை முன்வைத்தார். இதை நடைமுறையில் மெய்ப்பிக்க அமெரி;காவிற்கு சென்று உழைப்பு குடியிருப்பு ஒன்றை நிறுவினார். இங்கு அனைவரு க்கும் பால், நிற, உருவ வேறுபாடுகள் இன்றி சமவுரிமை இருந்தது. சொத்துக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானவை யாக இருந்தன. சமூக உறவுகளில் தோழமை நிறைந் திருந்தது. எனினும் இம்முயற்சியல் பூரண வெற்றி பெற முடியாமையினால், பிற்காலங்களில் தொழிலாளர் இயக்க ங்களில் தன் கருத்துகளை பரப்புவதில் ஈடுப்பட்டார். ருசியாவை சேர்ந்த நிக்கலாய் செர்னீசேய் என்ற சிந்தனையாளர் உழைப்பின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிப்பதன் மூலம் சமூக அமைப்பை மேம்பட செய்ய முடியும் என்ற கருத்தை முன்வைத்தார். எனினும், இவர்கள் யாரும் இந்த சமுதாய முறை மையை அடையும் பாதையை கண்டுபிடிக்கவில்லை. மதங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கடவுளை வழிப்பட்டு புண்ணியங்கள் செய்வதின் மூலம் இறப்பின் பின் மேன்மையான உலகிற்கு செல்ல முடியும் என்றன. இம்மதங்கள் அனைத்தும் கூறிய மேன்மையான உலகங்கள் பெண்களை புறக்கணித்து ஆண்களுக் குரியதாகவே கருத்தை முன்வைத்துள்ளன. அனை த்தும் உழைப்பின்றி கிடைக்கும் என்பதின் மூலம் உழைப்பு என்பது அவசியமில்லாதது என்றன. ஆனால் பிற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த சிந்தனையாளர் கள் பால் பேதமற்றதும், உழைப்பை மையப்படுத்தி யதும், மனித வாழ்க்கை காலத்தில் சாதிக்க வேண் டியதுமான சமூக அமைப்பையே வலியுறுத்தினார்கள். தாமஸ் மோர் உற்பத்தி சாதனங்களின் தனியுடைமை தான் சமூக அநீதியின் அடிப்படை காரணம் என கண்டு, பொதுசொத்துடைமையின் அடிப்படையில் உற்பத்தியை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்றார். ஹெண்ரி செயின்ட் சிமோன் சுரண்டுபவர்கள், சுரண்டப்படுபவர்களிடையே சமரசத்தை ஏற்படுத்தி தொழிற்துறை வர்க்கத்தை தோற்றுவிப்பது மூலம் புதிய சமூக அமைப்பை உருவாக்கலாம் என்றார். எனினும் இவர்களால் இவர்கள் பிரச்சாரபடுத்திய சால சிறந்த சமூக அமைப்பு முறையை அடையும் சரியான பாதையை கண்டுபிடிக்க இயலாமல் போனது. காரணம் மதங்களும், சிந்தனையாளர்களும் சமுதாய வளர்ச்சியின் நியதிகளை விளங்கியிருக்கவில்லை. புதிய சமுதாயத்தை படைக்க கூடிய சமூக சக்திகள் யார் என்பதையும் கண்டுபிடித்திருக்கவில்லை. மனித குலம் புதிய சமுதாயத்தை நோக்கி செல்லும் நியதியை பொருளாதார ரீதியாகவும், தத்துவார்த்த ரீதியாகவும் ஆதாரப்படுத்த இயலவில்லை. ஆனால், 1800களில் தத்துவ வித்தகன் கார்ல் மார்க்ஸ் வரலாற்றைய பற்றிய பொருண்மை வாத கருத்தை கண்டுபிடித்தது முதல் மனிதகுல வரலாற்றின் இயங்கு விதிகள் என்னவென்று உலகம் அறிந்துக் கொண்டது. புதிய சமுதாயத்தை படைப்பதற்கான பாதையை வகுத்துக் கொண்டது. கார்ல் மார்க்ஸ் மனிதர்கள் அரசியல், விஞ்ஞானம். கலை,மதத்தில் ஈடுபாடு கொள்ளும் முன் முதலில் அவர்களுக்கு உண்ண உணவும், உடுக்க உடையும், வசிக்க இருப்பிடமும் வேண்டும் என்ற எளிய உண் மையை எடுத்துரைத்தார். எனவே இந்த தேவையை நிறைவேற்றும் பொருண்மிய நடவடிக்கைகள் தான் சமுதாயத்தின் அனைத்தையும் தீர்மானம் செய்யும் என்பதை நிறுவினார். எனவே வரலாற்றை பொருண் மைவாத அடிப்படையில் ஆராய்ந்து, மனித குலம் அதுவரை அறிந்திராததும் கடந்து வந்திருப்பதுமான வரலாற்றை கண்டுபிடித்து நிகழ்காலத்தை விளக்கி எதிர்காலத்தை தெளிவுபடுத்தினார். அதன் அடிப்படையில் மனித குலம் புராதன கூட்டு சமூக அமைப்பு, அடிமையுடைமை அமைப்பு என நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பிலிருந்து முதலாளித்துவ அமைப்பு முறைக்கு வந்திருக்கும் முன்னேற்ற படி கள் தெளிவாகின. இந்த தொடர்ச்சியான மாற்றத்தி ற்கு காரணமாக உற்பத்தி முறையே அடிப்படை காரணமாக அமைந்தது. இச்சமூக அமைப்புகளில் உற்பத்தி சக்திகளின் வளர்ச்சியுடன் பழைய உற்பத்தி உறவுகளுக்கும் புதிய உற்பத்தி சக்திகளுக்கும் இடையிலான முரண்பாடுகளும் மோதலும் வளர்ந்து சமூக புரட்சி ஒன்றினால் புதிய சமூக அமைப்பை தோற்றுவித்தன. புதிய சமூக அமைப்பிலும் உற்பத்தி சக்திகள் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி கட்டத்தை அடையும் போது புதிய முரண்பாடுகள் தோன்றும். இம்முரண்பாடுகளின் மோதலினால் புதிய சமூக அமைப்பு தோன்றும். புராதான கூட்டுச் சமூக அமைப்பில் உற்பத்தி சக்தி களின் வளர்ச்சியினால் உருவான உற்பத்தி கருவிக ளையும், மிகையான உற்பத்திகளையும் தனி நபர்கள் ஆக்கிரமித்து கொண்டதன் விளைவாக ஆண்டான் அடிமை சமூக அமைப்பு உருவானது, ஆண்டான் அடிமை சமூகத்தில் ஏற்பட்ட விவசாய உற்பத்தி களின் வளர்ச்சி ஆண்டான் - அடிமை உற்பத்தி உறவு களை வீழ்த்தி பிரதான உற்பத்தி சாதனமாக இருந்த நிலத்தையும் உற்பத்தி கருவிகளையும் உடைமை யாக்கி கொண்ட நிலபிரபுக்களையும் உழைப்பாளர் களையும் கொண்ட நிலப்பிரபுத்துவ சமூகத்தை தோற்றுவித்தது. நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பில் ஏற்பட்ட கைத்தொழில் வளர்ச்சி நிலப்பிரபுக்களின் ஆதிகத்தை ஒழித்துக் கட்டி, கைத்தொழில் வளர்ச்சி உருவாக்கி விட்ட முதலாளிகளையும் தொழிலாளர்களையும் கொண்ட நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் முதலாளித்துவ அமைப்பை தோற்றுவித்தது. இதுவே மனித குலம் 200 இலட்சம் வருடங்களாக கடந்திருக்கும் வரலாறாகும். எனினும் இந்த வளர்ச்சி களும் உலகின் எல்லா பாகங்களிலும் ஒரே மாதிரியா னதாகவும், வரிசை கிரமமாகவும் நடந்தேறவில்லை. ஆனால் பொதுவான அம்சத்தை கொண்டிருந்தது. முதலாளித்து அமைப்பில் உற்பத்திசக்திகளின் வள ர்ச்சியும், உழைப்பை சுரண்டுபவர்களுக்கும், சுரண்டுபடு வர்களுக்கும் இடையில் தீவிரமடையும் முரண்பாடுக ளும் ஒரு சமூக புரட்சி மூலம் உற்பத்தி சாதனங்கள் முழுவதையும் முழு உழைக்கும் வர்க்கத்திற்கும் உரிமையாக்க வேண்டிய அவசியத்தை நிபந்தனை யாக்கியிருக்கின்றன. இந்த முரண்பாடுகள் உற்பத்தி சாதனங்கள் முழு சமுதாயத்துக்கும் பொதுவானதாக இருக்கும் பொதுவுடைமை சமுக அமைப்பை தோற்று விக்கும். இதன் முதல் படியே சமதர்ம சமூகமாகும். இவ்வாறு வரலாற்று வளர்ச்சியில் உற்பத்தி முறை நிர்ணயமான காரணியாகவும், வர்க்கங்களும், வர்க் கங்களுக்கிடையிலான முரண்பாடுகளும் இயங்கு சக்தியாகவும் இருப்பதை கண்டுபிடித்து மனித குலத் தின் விமோசன்திற்கான பாதையை காட்டியவர் தத்துவ வித்தகர் கார்ல் மார்க்சே ஆவார். இந்த வரலாற்று இயக்கத்தின் வழியே புதியதான சால சிறந்த சமூக அமைப்பை புரட்சிகர நடவடிக்கை களின் மூலம் படைக்க வேலை செய்பவர்களே புரட்சியாளர்கள் ஆவார்கள். அதற்காக புதிய சமூக அமைப்பின சிற்பிகளாக இருக்க போகும் பாட்டாளி வர்க்கத்தை வர்க்க போராட்டம் நோக்கி அணிதிரட்டு கின்றார்கள். அதற்காக பாட்டாளி வர்க்கத்தின் புரட்சி கர கட்சியை அமைத்து அதன் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் சகல சமூக அநீதிகளுக்கு எதிராகவும் போராடு கின்றார்கள். இவ்வாறு சமூகத்தை - வரலாற்றை வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்து செல்ல சிந்திப்பவர் களே முற்போக்காளர்கள். எனினும் இந்த மனித குலத்தின் வளர்ச்சி பயணம் அதற்கே உரிய தமைகளையும், எதிரிகளையும் எதிர்கொண்டே வெற்றி பெற வேண்டும். மனித சமுதாயத்தின் இந்த வளர்ச்சிக்கு தடைபோடுபவர் கள் யாராக இருக்க முடியும்? அழுகி போய்கொண்டி ருக்கும் முதலாளித்து அமைப்பில் சுகபோகம் அனு பவிப்பவர்கள் மாத்திரமே; தான். ஆனால் இவர்கள் சுரண்டப்படும் மக்களிடையே முன்னேற்றத்துக்கு எதி ரான மனநிலையை உருவாக்கியும், முன்னேற்றம் என்பதை திரித்து கூறியும், அரச நிறுவனங்கள். ஊடகங்கள் மூலம் பாட்டாளி மக்களை மாயையிலும், சமூக புரட்சியில் நம்பிக்கையில்லா மனநிலையிலும் வைத்திருக்கின்றார்கள். எனில் சால சிறந்த சமூகம் காண சித்தம் கொண்டவர்கள். இந்த மாயை அம்பலப்படுத்தவும், பாட்டாளிகளுக்கு வர்க்க உணர்வும், அரசியல் விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்த வேண்டும். அது இனி மனித சமூகம் காண போகும் சமதர்ம சமூக அமைப்பை போதனை செய்வதாலும், அதை அடையும் பாதையை கற்று கொடுப்பதனாலும், முதலாளித்துவத்தின் அநீதிகளை அம்பலப்படுத்தி போராடுவதன் மூலமுமே அது சாத்தியமாகும். எனில், சமதர்மம் என்னறால் என்ன? அங்கே சமூக -பொருளாதார உறவுகளும் நிலைமைகளும் எப்படி அமையும் எனும் கேள்வியிலிருந்தே ஆரம்பமாகும்.
சனிக்கிழமை, 19 January 2019 00:00

சம்பளம் எனப்படுவது எதை?

Written by
பெருந் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள த்தை நிர்ணயம் செய்யும் கூட்டு ஓப்பந்த படக்காட்சிகள் மீண்டும் ஓடிக் கொண்டிருக் கின்றது. இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை, சோகமும் சிரிப்புமாய் நடந்து கடைசியில் கேலிக்கூத்தாக முடியும் இந்த படப்பிடிப்புக் காட்சியில், தொழிற்சங்கங்களும், கட்சிகளும் போட்டி போட்டு நடித்துக் கொண்டிருக்கி ன்றார்கள். இந்த கூட்டு ஒப்பந்த படப்பிடிப்பை அலசுவதும் விமர்சிப்பதும் இப் பந்தியின் நோக்கமல்ல. இவர்களை அம்பலப்படுத் துவதற்கு முன்னதாக, தொழிலாளர்களின் சம்பளம், வாழ்க்கை நிலை என்பவற்றின் விஞ்ஞான அடிப்படைகளை விளங்கி கொள்வது அவசியமாகும். சம்பளம் நிர்ணயிக்கபடுவதன், தொழில் நிலைமைகளின் அடிப்படைகளை, தொழி லாளர்கள் புரிந்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில் மாத்திரமே தம் விமோசனத்தை வென்றெ டுக்கும் சரியான திசையில் முன்னெடுப் புக்களில் ஈடுப்பட முடியும். இந்த விடயத்தை முடிந்த வரையில் எளிமை யானதாகவும் , அரசியல் பொருளாதார பாடத் தின் அரிச்சுவடி தெரியாதவர்கள் கூட விளங் கும் வகையில் எளிமையாக அலசுவோமாக. சம்பளம் என்றால் என்ன? நம் தொழிலாளர்களிடம் உங்கள் ~சம்பளம் எவ்வளவு எனக் கேட்டால்? | கொழுந்து பறிக்கும் தொழிலாளி நாளொன்றுக்கு 800 ரூபாய் என்பார். புடவை கடையில் வேலை செய்பவர் நாளொன்றுக்கு 600ரூபா என்பார். துப்பரவு வேலை செய்பவர் 500 ரூபாய் கிடைக்கிறது என்பார். இப்படியாக அவரவர் செய்யும் தொழிலுக்கு ஏற்ப , ஒவ்வொரு பதிலை சொல்வார்கள். அதாவது குறித்த அளவான வேலையை செய்வதற்காக இத்தொகையை பெறுவதாக சொல்வார்கள். உதாரணமாக 15 கிலோ தேயிலைக் கொழுந்தை பறிப்பதற் காகவும், 10 மணித்தியாலம் புடவை கடையில் வேலை செய்வதற்காகவும், ஒரு நாளில் அரை ஏக்கர் காணியை துப்பரவு செய்வ தற்காகவும், தத்தமது முதலாளிகளிடமிருந்து இந்த தொகையை பெறுவதாக சொல்வார்கள். இங்கே பதில்கள் பலவிதமாக இருந்தாலும், ஒரு விடயத்தை எல்லோரும் ஒத்துக் கொள் வார்கள். அதாவது குறிப்பிட்ட உழைப்பு நேரத் துக்காக, அல்லது உழைப்பால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டத்துக்காக, முதலாளி கொடுக்கும் தொகையே சம்பளமாகும். எனவே முதலாளி பணம் கொடுத்து தொழி லாளர்களின் உழைப்பை வாங்குவது போலும், தொழிலாளர்கள் பணத்துக்காக தமது உழை ப்பை விற்பதாகவும் தெரிகிறது. ஆனால். இது வெளித்தோற்றமே அன்றி உண்மையல்ல. நிஜத்தில் தொழிலாளர்கள் பணத்துக்காக தமது உழைப்புச் சக்தியை முதலாளியிடம் விற்கின்றனர். (உழைப்புச் சக்தி எனப்படுவது, மனிதனின் உழைக்கும் திறமை ஆகும். இது. மனிதனின் உடல் சக்தி யினதும் மற்றும் மனம் அல்லது ஆன்;மீகத் திறனினதும் ஒட்டுமொத்தமாகும். மனிதன் தனது உழைப்புச் சக்தியை, உற்பத்தி எனும் நிகழ்வில் பயன்படுத்துகிறான்.) ஒரு நாள், ஒரு வாரம், ஒரு மாதம் எனும் கால அளவுக்கு, முதலாளி இந்த உழைப்பு சக்தியை விலைக்கு வாங்குகிறார். இவ்வாறு விலைக்கு வாங்கிய பின், தொழிலாளர்களை குறித்த நேரத்திற்கு வேலை செய்யவைப்பதின் மூலம், அதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். தொழிலாளர்களுடைய உழைப்பு சக்தியை முதலாளி, எவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்குகிறாரோ, அதே தொகை பணத்திற்கு வேறு பொருட்களின் குறிப்பிட்ட ஒர் அளவை வாங்கலாம். உதாரணமாக, முதலாளி ஒருவர் தேயிலை கொழுந்து பறிப்பதற்காக. தொழிலாளி ஒருவரின் உழைப்பு சக்தியை எட்டு மணித்தி யாலங்களுக்கு, 800 ரூபா கொடுத்து வாங்கு கிறார் என்போம். அதே 800 ருபாய் பணத்திற்கு எட்டு கிலோ அரிசி வாங்க முடியும் அல்லது எட்டு இறாத்தல் பாண் வாங்க முடியும். இங்கு குறிப்பிட்ட அளவு அரிசி அல்லது பாண் வாங்குவதற்காக கொடுக்கப்படும் பணம் அப் பொருட்களின் விலை ஆகும். அதே போல் எட்டு மணி நேர உபயோகத்திற் காக, உழைப்பு சக்தியை வாங்க கொடுக்கப் பட்ட தொகையானது, எட்டு மணி நேர உழைப் புக்குரிய விலையாகும். ஆகவே, இங்கு உழைப்புச் சக்தியும், அரிசி, பாண் போன்று ஒரு பரிவர்த்தனை பண்டமாகி றது. உழைப்புச்சக்தி கடிகாரத்தை கொண் டும். அரிசியும், பாணும் தராசைக் கொண்டும் அளக்கப்படுகின்றது. தொழிலாளர்கள் தம்மிடமுள்ள பண்டமாகிய உழைப்பு சக்தியை முதலாளியிடமுள்ள பண்டமாகிய பணத்துக்காகப் பரிவர்த்தனை செய்துக் கொள்கிறார்கள். இந்த பரிவர்த்தனை குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவத்தில் நடந்தேறுகிறது. இவ்வளவு நேரம் உழைப்ப சக்தியை உபயோகித்துக் கொள்வதற்காக இவ்வளவு பணம். எட்டு மணி நேர கொழுந்து பறிப்புக்காக 800 ரூபாய் கொடுக்கப்படுகிறது. இங்கு 800 ரூபாய் என்பது, அத்தொகைக்கு வாங்க கூடிய எல்லா பண்டங்களையும் குறிக்கும். ஆகவே, உண்மையில் தொழிலாளி தமது பண்டமாகிய உழைப்புச் சக்தியை எல்லா வகையான பிற பண்டங்களுக்காகவும் பரிவர் த்தனை செய்துக் கொள்கிறார். அதாவது முத லாளி கொடுக்கும் 800ரூபாய் மூலம் குறிப் பிட்ட அளவான அரிசி, பருப்பு, சவர்க்காரம் போன்ற பண்டங்களை வாங்கி கொள்ள முடியம். பணம் பரிமாற்று ஊடகமாக இருக்கிறது. இந்த பணம் இலங்கையில் ரூபாய் என்றும், அமெரிக்காவில் டொலர் என்றும், இங்கிலாந் தில் பவுன் என்றும் பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது. பணம் பரிமாற்று ஊடகமாக புழக்கத்திற்கு வரும் முன் பண்டங்களுடன் பண்டங்களே பரிமாற்றப்படும் பண்டமாற்று முறைநிலவியது. எனவே இங்கு 800 ரூபா எனப்படுவது பிற பண்டங்களுக்காக உழைப்புச்சக்தி பரிவர்த் தனை செய்துக்கொள்ளப்படும் விகிதத்தை குறிக்கிறது. அதாவது தொழிலாளியின் உழை ப்புச் சக்தியின் பரிவர்த்தனை மதிப்பைக் குறிக்கிறது. ஒரு பண்டத்தின் பரிவர்த்தனை மதிப்பை பணமாக கணித்து கூறுவோமாயின், அதுவே அப்பண்டத்தின் விலை எனப்படும். ஆகவே. சம்பளம் அல்லது கூலி எனப்படுவது உழைப்புச்சக்தியி;ன் விலையை குறிக்கும் ஒரு தனிப்பெயர் மாத்திரமே. இது உழைப்பின் விலை ஆகும். உழைப்புச்சக்தி எனும் இப் பண்டம் மனித தசையிலும் இரத்தத்திலும் மாத்திரமே குடிக்கொண்டிருக்கும் விசேடமா னதாகும். இவ் விசேட வகை பண்டத்தின் விலையே கூலி அல்லது சம்பளம் ஆகும். தேயிலை தொழிற்சாலை ஒன்றில் வேலைச் செய்யும் தொழிலாளி ஒருவரை எடுத்துக் கொள்வோம். இவர் நாளொன்றில் முதலாளி யின் இயந்திரங்கள் மூலம் 15 கிலோ தேயிலையை உற்பத்தி செய்கின்றார் எனக் கொள்வோம். (பெருந்தோட்டத் துறையில் முதலாளிகள், - தனிநபர் அல்லது சிறு குழு - ஆன கம்பனி உரிமையாளர்களே) முதலாளி இந்த தேயிலையின் உரிமையா ளராகி 2000 ரூபாய்களுக்கு விற்பதாய் கொள்வோம். இங்கு தொழிலாளிக்கு கிடை க்கும் 800 ரூபாய் சம்பளம், அவருடைய உழைப்பின் உற்பத்தி பொருளின் ஒரு பங்கையா குறிக்கிறது. எந்த வகையிலும் இல்லை. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட தேயிலை விற்பனை செய்யப்படுவதற்கு முன்பே, ஏன் அது உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்கு முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. இவ்வாறே, பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் 2 வருடங்களுக்கு பெறவேண்டிய சம்பளம் ஓப்பந்தம் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே, முதலாளி தேயிலையை விற்பதால் கிடைக்கபோகும் பணத்திலிருந்து சம்பளம் தரவில்லை. ஏற்கனவே தம் கையிருப்பில் உள்ள பணத்தைக் கொண்டே சம்பளம் கொடுக்கிறார். முதலாளியால் தேயிலைத்தூளை விற்பனை செய்ய முடியாமலும் போகலாம். அல்லது விற்பனையின் மூலம் தொழிலாளிக்கு கொடுத்த சம்பளத் தொகையை கூட பெற முடியாமல் போகலாம். அல்லது மிகச்சாத்தி யமானதான, அதிக இலாபத்துடன் விற்பனை யும் செய்யலாம். இவற்றுக்கும் தொழிலாளி க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. முதலாளி தம்மிடமுள்ள செல்வத்தின், அதாவது தமது மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியை கொண்டு தொழிலாளியின் உழைப்புச் சக்தியைக் வாங்குகிறார். இயந்திரங்களையும், மூலப்பொருட்களை தரும் நிலத்தையும் எப்படி அவர் தம்மிடமுள்ள செல்வத்தின் பிறிதொரு பகுதியைக் கொண்டு வாங்கினாரோ, அதே போல் தான் தொழிலாளியின் உழைப்புச் சக்தியையும் வாங்;குகிறார். இவ்வாறு யாவற்றையும் வாங்கிய பின், தமக்குச் சொந்தமான உழைப்புக் கருவிக ளையும்;, மூலப்பொருட்களையும் கொண்;டு உற்பத்தியில் ஈடுப்படுகின்றார். இங்கே உழைப்புக் கருவிகளுடன் நம் தொழிலாளியும் ஒரு உழைப்புக் கருவியாய் உள்ளடங்கி விடுகின்றார். எப்படி தேயிலை இலையை அரைக்கும் இயந்திரமும், இலையை உலர்த்தும் இயந்திரமும் உற்பத்தி செய்யப்படும் தேயிலைiயிலோ, தேயிலைக்கு கிடைக்கும் விலையிலோ பங்கு ஏதும் கிடைப்பதில்லையோ, அதே போல் தொழிலாளி க்கும் பங்கு ஏதும் கிடைப்பதில்லை. ஆகவே, சம்பளமானது தொழிலாளி உற்பத்தி செய்யும் பண்டத்தில் தொழிலாளிக்குரிய பங்கு அல்ல. முதலாளி தன்னிடமிருக்கும் பணத்தில், உற்பத்தி திறனுள்ள உழைப்புச் சக்தியை வாங்குவதற்காக கொடுக்கும் தொகையே சம்பளமாகும். உழைப்புச்சக்தியானது என்பது இவ்விதம் அதன் உடைமை யாளராகிய தொழிலாளியால், மூலதனத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படும் பண்டமாகி விடுகிறது. ஏன் அவர் இதை விற்பனை செய்கிறார்?. உயிர் வாழ்வதற்காக! உயிர் வாழ்வத ற்கு தேவையான சாதனங்களை பெறுவதற்காக. ஆனால், உழைப்பு சக்தியின் பிரயோகம், அதாவது உழைப்பு, தொழிலாளியின் உயிர்ச் செயற்படாகும், அவருடைய வாழ்வின் புலப்பாடாகும். வாழ்க்கைக்கு தேவையான சாதனங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டு அவர் இந்த உயிர்ச் செயற்பாட்டை வேறொருவருக்கு விற்கிறார். அவரின் உயிர்த் தொழிற்பாடு அவருக்குத் உயிர் வாழ்வதற்கு வகை செய்யும் ஒரு சாதனமாகிறது. உயிர் வாழும் பொருட்டு வேலை செய்கிறார். உழைப்பை அவர் தம் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக கூட கருத முடிவதில்லை, வாழ்வின் தியாகமாகவே கருத வேண்டியுள்ளது. தொடர்ந்;து உழைப்பு என்பது வேறொருவருக்கு மாற்றிக் கொடுத்து விட்ட பரிவர்த்தனை பண்டமாகும். எனவே அவரின் உயிர்த்தொழிற்பாடான உழைப்பின் விளைவான உற்பத்தி பொருள் அவரின் நோக்கமாக இல்லை. அவரின் நோக்கம் சம்பளம் மாத்திரமே. அநேகமாக பகல் பொழுது முழுவதும் உழைப்பில் ஈடுப்படுவதை அவரின் வாழ்வின் புலப்பாடாக கருதுகிறாரா? இல்லை!!! மாறாக இந்தப் பகல் பொழுது உழைப்பின் பின்னர் தான் அவரின் வாழ்வு ஆரம்பமாகிறது. இந்த வாழ்வு சாப்பாட்டு மேசையில். தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்பாக, மதுபான சாலையில், படுக்கையறையில் ஆரம்பமாகிறது. அதற்கு முந்திய உழைப்பானது, வேலைகளின் வடிவில் அவருக்கு அர்த்தமற்றவை. அவரின் சாப்பாட்டு மேசையில். தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்பாக, மதுபான சாலையில், படுக்கையறையில் ஆரம்பமாகும் வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்லும் சம்பளத்தை தருவது என்ற வகையில் மாத்திரமே அர்த்தமுடையதாகின்றது. எப்படியெனில், ஒரு பட்டுப் புழுவானது, தொடர்ந்து பட்டுப்புழுவாக வாழ்வதற்காக தொடர்ந்து நூற்றுக் கொண்டிருக்குமாயின். அது முழு கூலித் தொழிலாளி ஆகிவிடும். ஆனால், உழைப்புச்சக்தி எப்போதும் இப்படி பரிவர்த்தனை பண்டமாக இருந்ததில்லை. மனித வரலாற்றில் அது முழுமையாக மனிதனின் உயிர்ச் செயற்பாடாகவும், மனிதனுக்கு முழு அர்த்தப்பாடுடையதாகவும் இருந்தது. இந்த வரலாற்றை தொடர்ந்து வரும் இதழ்களில் பார்க்கலாம். எனவே நாம் இங்கு எடுத்துக் காட்டியவாறு சம்பளம் என்பது உழைப்புச் சக்தியின் விலை ஆகும். இந்த விலையை நிர்ணயம் செய்ய தொழிலாளிகள் - முதலாளிகள் செய்துக் கொள்ளும் ஒப்பந்தமே கூட்டு ஒப்பந்தம் ஆகும். முதலாளியானவர் தனது மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியைக் கொண்டு உழைப்புச் சக்தியை வாங்காமல் எந்த பொருளையும் உற்பத்தி செய்து விட முடியாது. இவ் அத்தியாவசியமே, தொழிலாளர்களுக்கு பேரம் பேசும் சக்தியை தருகிறது. வாழ்வாதரத்திற்காக, உழைப்புச் சக்தியை விற்பதை தவிர வேறு வழியில்லாத தொழிலா ளர்கள் , ஒருசங்கமாக இணைவது மூலம் தம் சக்தியை ஒன்று திரட்டி முதலாளிகளுடன் பேரம் பேசலில் ஈடுப்பட்டு வாழ்க்கை நடத்த தேவையான பணத்தை, தம் உழைப்புச் சக்திக்கான விலையாக பெற வேண்டும். இதற்கும் தேயிலை வியாபாரத்தின் இலாப நட்டத்திற்கும் எந்த வித தொடர்பும் இல்லை. முதலாளி இணங்காத பட்சத்தில், அவர் தேயிலையை தயாரிக்க அத்தியாவசியமான உழைப்புச் சக்தியை குறைந்த விலைக்கு தரமறுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதே தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே வழி. எனவே, தொழிலாளர்கள் ஒரு வர்க்கமாக ஒன்றிணைந்து தம் பலத்தை திடபடுத்த வர்க்க அணியை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். ஏனெனில் சரியான வர்க்க கண்ணோட்டதுடன் கட்யெழுப்பப்பட்ட வர்க்க அணியின் மூலம் வழிநடத்தப் படும் தொழிலாளர் அமைப்பினாலேயே தொழிலாளர்களின் உண்மையான கோரிக்கையை முன்வைத்து இலட்சியத்தை வகுத்து போராட முடியும். 
செவ்வாய்க்கிழமை, 27 August 2019 00:00

இலங்கை எங்கே போகிறது?

Written by
அபிவிருத்தி குறித்து திரிகரண சுத்தியுடன் சிந்திக்கும் எந்த தரப்பும், இலங்கையின் பொருளாதாரத்தின் நிலைப்பற்றி கவலைக் கொள்ளாமல் இருக்கமுடியாது. அதிக வட்டிக்கு கடன்வாங்கி சீர்குலைந்த குடும்பத்தின் நிலைபோல் ஆகியுள்ளது இலங்கையின் பொருளாதார நிலை. 2019 சனவரி 15 திகதிக்கு நாம் வெளிநாடுகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 100 கோடி அமெரிக்க டொலரை கடன் தவனையாக செலுத்த தேடியாக வேண்டும். 2017ம் டிசம்பர் 31 ம் திகதியன்று இலங்கை 5800 அமெரிக்க கோடி டொலர் கடன்பட்டிருக்கின்றது. இதில் 505 கோடி அமெரிக்க டொலர்கள் மகிந்த ராசபக்சவின் ஆட்சிக் காலத்தில் வாங்கிய கடனாகும். இந்த கடனை எல்லாம் அமெரிக்க டொலர்களிலே செலுத்த வேண்டும். ஒரு அமெரிக்க டொலருக்கு, இலங்கை ரூபாயில் செலுத்த வேண்டிய தொகை அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. இன்றைய நிலை யில் ஒரு டொலருக்கு இலங்கை ரூபாயில் 180 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். இந்த தொகை அடுத்த வருட ஆரம்பத்தில் 200 ரூபாய் வரை அதிகரிக்கும் என எதிர்வு கூறப்படுகின்றது. இவ்வாறு டொலரின் பெறுமதி அதிகரித்தால் இன்றைய நிலவரப்படி ஒரு டொலர் கடனை செலுத்த 180 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டுமெனில் சனவரி மாதமளவில் 200 ரூபாய் கொடுக்க நேரிடும். 1953 ஆம் ஆண்டு ஒரு டொலருக்கு கொடுக்க வேண்டிய விலை நான்கு ரூபாய் 76 சதமாக இருந்தது. இரண்டு பெரும் சிங்கள தேசிய வாத கட்சிகள், தமிழ் பேசும் வலதுசாரி தரப்புகளுடன் இணைந்து ஆட்சி நடத்திய ஆறு தசாப்த காலங்களின் பின்னர் டொலரின் விலை 180 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. இன்று உலக நாடுகள் சந்தையினால், இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த நாடும் உலக சந்தiயில் ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் ஈடுப்படாமல் தனித்து இயங்க முடியாது. உலக சந்தையுடன் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும் அமெரிக்க டொலரே பணமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. விரும்பினாலும், விரும்பாவிட்டாலும் இந்த நிலையை நாம் அனுசரித்து தான் போக வேண்டும். எனவே நாம் ஏற்றுமதி செய்யும் போது நாட்டிற்கு டொலர் கிடைக்கும். இறக்குமதி செய்யும் போது டொலர் நாட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டுச் செல்லப்படும். நாம் ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான பொருட்களை உலக சந்தையிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதற்கு 2000 கோடி அ.டொலர் தேவை. ஆனால் ஏற்றுமதி செய்வதின் மூலம் 1000 கோடி அ.டொலர்களே கிடைக்கின்றது. எனவே, அமெரிக்க டொலரின் உள்வருகையை விடவெளியேறுகை அதிகமாக உள்ளது. எந்த ஒரு பொருளும் தேவைப்படும் அளவை விட குறைவான அளவில் கிடைக்கும் எனில் அதன் விலை அதிகரித்து செல்லும் என்பது எளிமையான பொருளாதார விஞ்ஞானமாகும். தற்போது தேசிக்காய் விளையும் அளவு மிக குறைவாகும். எனவே. தேசிக்காய் ஒரு கிலோவின் விலை 1000 ருபாயாக அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் தேசிக்காய் தாராளமாய் கிடைக்கும் காலங்களில் ஒரு கிலோ தேசிக்காயை 50 ரூபாய்க்கு வாங்க முடியும். அது போலவே, நாம் வருமானமாக ஈட்டும் அமெரிக்க டொலர்களை விட அதிகமான அமெரிக்க டொலர்கள் செலவீனமாக வெளியேறும் போது ஒரு அமெரிக்க டொலருக்கு இலங்கை ரூபாயில் செலுத்த வேண்டிய தொகை அதிகரித்து செல்லும். இந்நிலைமைக்கு காரணம் இது வரையிலும் ஆட்சியிலிருந்தவர்கள் உலக சந்தையுடன் போட்டியிட்டு அந்நிய செலவீனங்களை உழைக்கும் வகையில் உள்நாட்டு உற்பத்திகளை அதிகரிக்க செய்யாமையும், இலங்கையின் உள்நாட்டு உற்பத்திகளை வீழ்ச்சியடைய செய்தமையும், அந்நிய செலவானியை ஈட்டி தரும் உள்நாட்டு வளங்களை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்தமையுமே ஆகும். 1977ம் ஆண்டு முதல் கடைபிடித்து வரும் திறந்த பொருளாதார கொள்கையின் விளைவே இது. 1977ம் நாம் இறக்குமதிக்காக 72.6 கோடி அமெரிக்க டொலர்களை செய்தோம். அதே நேரம் ஏற்றுமதி மூலம் 76.7 கோடி அமெரிக்க டொலர்கள் வருமானமாக கிடைத்தது. அதாவது 1977 ஆம் ஆண்டு ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகத்தில் 4.6 கோடி அமெரிக்க டொலர்களை வருமானமாக தேடி, சாதகமான மீதியை கொண்டிருந்தோம். ஆனால், 1977 இல் திறந்த பொருளாதார கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 40 வருடங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் இறக்குமதிக்காக ஏற்றுமதி வருமானத்தை விட இருமடங்கு அதிகமாக செலவிட்டு பாதகமான வர்த்தக மீதியை கொண்டிருக்கின்றோம். 1977ம் ஆண்டு தேயிலை, இறப்பர், தென்னை ஏற்றுமதி மூலம் பெருமளவு வருமானம் கிடைத்தது. எனினும் கடந்த 40 வருடங்களில் உலக சந்தை பெரும் வளர்ச்சி கண்டிருக்கின்றது. உலக சந்தையில் வருமானம் ஈட்டக் கூடிய வகையிலான தேசிய உற்பத்திகள் நாட்டில் கட்டியெழுப்பப்படவில்லை. 1977 இல் உலக சந்தையில் 0.5 சதவீத இடம் எமக்கிருந்தது. ஆனால் இன்று நாம் வெறும் 0.045 சதவீத இடத்தை தான் தக்க வைத்திருக்கின்றோம். மறுபுறம் திறந்த பொருளாதார கொள்கையை கட்டு பாடு இன்றி அமுல்படுத்தியதால் எமது உள்ளுர் உற் பத்திகள் வீழ்ச்சியடைந்தன. வெளிநாடுகள் பெரும் அளவில், பாரிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி உற்பத்திகளை செய்வதால், உள்ளுரில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை விட குறைந்த செலவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பன்னாட்டு கம்பனிகள் மூலம் உள்நாட்டில் விற்கப்பட்டன. பன்னா ட்டு கம்பனிகளுக்கு அரசு தொடர்ந்து வரிச்சலுகை களையும் வழங்கி வருகின்றது. இதன் காரணமாகவும், அரசு உள்ளுர் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை ஊக்குவி க்காமையினாலும் உள்ளுர் உற்பத்திகள் தொடர்ந்து வீழ்ச்சி நிலையில் சென்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இதன் விளைவாகவே இன்று எமக்கு தேவையான சீனியில் 92 சதவீதத்தையும், மிளகாயில் 80 வீதத்தையும். பெரிய வெங்காயத்தில் 82 வீதத்தையும், கடதாசியில் 100 சதவீதத்தையும், ஆடைகளில் 90 வீதத்தையும் இறக்குமதி செய்யும் நிலையில் இருக்கின்றோம். அதே போல் இலங்கைக்கு அதிகளவு டொலர் வருமானத்தை ஈட்டித்தரும் கொழும்பு துறைமுகத்தின் இறங் குதுறைகளும், கப்பல்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்பும் கம்பனிகளும் வெளிநாடுகளுக்கு விற்கப்பட்டன. அதிகளவு வருமானம் ஈட்டும் டெலிகொம் போன்ற அரச நிறுவனங்களும் வெளிநாடுகளுக்கு விற்கப்பட்டன. இதனால் நாட்டிற்கு கிடைக்கும் டொலர் வருமானம் வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. எனவே, இந்நிலைமைகளை சரிசெய்ய உள்நாட்டு வளங்களை வெளிநாடுகளுக்கு தாரை வார்ப்பதை நிறுத்தி தேசிய உற்பத்தியாளர்களை பாதுகாக்கும், ஊக்குவிக்கும் வகையில் பொருளாதார கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். மாற்றுக் கொள்கைகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும். ஆனால், நம் அரசியல்வாதிகளோ மக்களின் வாக்குகள் மூலம் தெரிவானாலும் வெளிநாட்டு கம்பனிகளிடம் பணம் வாங்கிக்கொண்டு தரகர்களாக வேலை செய்து நம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வங்குரோத்து நிலையை நோக்கி தள்ளிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction