வியாழக்கிழமை, 31 January 2019 00:00

மனித சமுதாயத்தின் அடுத்த கட்டம்?

Written by 
Rate this item
(0 votes)
பூமியில் மனிதர்கள் தோன்றி இருநூறு இலட்சம் வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. காடுகளில் உலாவி திரிந்த ஆதிமனிதன் தொடக்கம் கட்டிடங்களில் அடைந்து கிடக்கும் இன்றைய மனிதன் வரையிலான மனித வரலாறு என்பது மனித சமுதாயத்தின் வாழ்வு குறித்த வரலாறாகவே விரிந்திருக்கின்றது. இன்னும் விரிவாக கூறுவதானால், மனித வாழ்வின் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் பற்றியதே வரலாறு ஆகும். இந்த வரலாறு முழுவதிலும் மேன்மையான மனித வாழ்வு குறித்த சிந்தனையும் வளர்ச்சியடைந்து வந்திருக்கின்றது. பலர் மிக சிறந்த மனித சமுதாய வாழ்வை தம் கற்பனையில் உருவாக்கினார்கள். அன்பு, ஒழுக்கம், சமத்துவம், சுதந்திரம், மகிழ்ச்சி நிறைந்த மேன்மை யான மனித வாழ்வு குறித்து பலர் தம் கற்பனையையும் சிந்தனையையும் முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். 1500 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்த தோமஸ் மோர் எனும் அறிஞர் 'உடோபியா' எனும் நாவல் மூலம் மிகச்சிறந்த மனித வாழ்க்கை நிலவும் புதிய சமூக அமைப்பு தொடர்பான கற்பனை சித்திரத்தை விளக்கமாக முன்வைத்திருந்தார். அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்தில் ஒரு கற்பனைத்தீவில் நிலவும் சமுதாயம் குறித்து விவவரிக்கும் வகையில் 'உடோபியா" நாவல் அமைந்திருந்தது. இத்தீவில் ஒருவரை ஒருவர் சுரண்டி வாழாது அனைவரும் உழைத்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது விவரிக்கப்பட்டி ருந்தது. மிக சிறந்த சமூக அமைப்பு குறித்து விளக்க மான திட்டத்தை முன்வைத்த காரணத்தால் இந்நூல் தோமஸ் மோரிற்கு இறவா புகழை தேடி தந்தது. இருந்த போதும், தோமஸ் மோர் உடோபியா கற்பனைக் சமூகத்தை முன்வைப்பதற்கு 1700 வருடங்களுக்கு முன்னதாகவே ஷஉத்தரகுரு| எனும் போகபூமி குறித்த தகவல்கள் நம்; இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. இளங்கோ அடிகள் எழுதிய சிலப்பதிகாரத்தில் காப்பிய நாயகன் வாழும் பூம்புகார் ஊரின் செல்வ வளத்தை விவரிக்கும் போது உத்தரகுருவுக்கு ஒப்பா னதாக குறிப்பிட்டு பின்வருமாரு விவரிக்கின்றார். "அத்தகு திருவின் அருந்தவம் முடித்தோர் உத்தரகுருவின் ஒப்பத் தோன்றிய கயமலர்க் கண்ணியும் காதற்கொழுநனும் மயன் வித்தித்தன்ன மணிக்கால் அமளிசை நெடுநிலை மாடத்து இடைநிலத்து இருந்துழி” - சிலப்பதிகாரம்,புகார் காண்டம்(2-10) - பொருள் - வாழ்வில் பெரும் தவம் செய்தவர்கள் அதன் பலனாக உத்தரகுரு எனும் இடத்தில் வசிக்க கடவர். அவ்வாறான உத்தரகுருவுக்கு ஒப்பான பூம்புகாரில் கோவலனும் கண்ணகியும் வாழ்கின்றார்கள். இதன் முன்னைய பாடல் உத்தரகுருவை மேன்மை நிரம்பிய மக்கள் வாழும், செல்வமும் வளமும் மிகை நிரம்பிய மனித வாழ்க்கைக்கு சால சிறந்த இடம் என வர்ணிக்கின்றது. அதே போல், சமயங்களும் மிக மகிழ்ச்சியான வாழ்வு நிலவும் கற்பனை உலகை குறிப்பிடுகின்றன. இந்து சமய மரபில் சொர்க்கம், தேவலோகம் என்றும், கிருஸ் தவ சமயத்தில் விண்ணுலகம், இறையரசு என்றும், இசுலாத்தில் சுவனம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. இங்கெல்லாம் மனிதர்கள் பெரும் களிப்புடன், எந்த துயரமும் ஒன்றி மேன்மையான வாழ்வை பெறுவார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. தோமஸ் மோரை போலவே இன்னும் பலரும் சாலச் சிறந்த சமுதாயம் குறித்த சிந்தனைகளை முன்வை த்திருந்தார்கள். பிரஞ்சு புரட்சி காலத்தில் வாழ்;ந்த பிரான்சின் பிரபுகுல வம்சத்தை சேர்ந்த ஹென்ரி-செயின்-சிமோன் எனும் தத்துவியலாளர் விஞ்ஞானிகளாலும், தொழில்துறையா லும், தொழிலதிபர்களாலும் நிர்வகிக்கப்படும், உழைப்பை சமுதாய வாழ்வின் முக்கிய கோட்பாடாக கருதும் சாலச் சிறந்த சமுதாயம் குறித்து போதனைகள் செய்தார். பிரித்தானியாவை சேர்ந்த ரொபர்ட் ஒவன் தொழிற்சாலை உரிமையாளர், உழைப்பு குடியிருப்புகள் மூலம் சமூகத்தை சிறந்ததாக மாற்றியமைக்கும் திட்டத்தை முன்வைத்தார். இதை நடைமுறையில் மெய்ப்பிக்க அமெரி;காவிற்கு சென்று உழைப்பு குடியிருப்பு ஒன்றை நிறுவினார். இங்கு அனைவரு க்கும் பால், நிற, உருவ வேறுபாடுகள் இன்றி சமவுரிமை இருந்தது. சொத்துக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானவை யாக இருந்தன. சமூக உறவுகளில் தோழமை நிறைந் திருந்தது. எனினும் இம்முயற்சியல் பூரண வெற்றி பெற முடியாமையினால், பிற்காலங்களில் தொழிலாளர் இயக்க ங்களில் தன் கருத்துகளை பரப்புவதில் ஈடுப்பட்டார். ருசியாவை சேர்ந்த நிக்கலாய் செர்னீசேய் என்ற சிந்தனையாளர் உழைப்பின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிப்பதன் மூலம் சமூக அமைப்பை மேம்பட செய்ய முடியும் என்ற கருத்தை முன்வைத்தார். எனினும், இவர்கள் யாரும் இந்த சமுதாய முறை மையை அடையும் பாதையை கண்டுபிடிக்கவில்லை. மதங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கடவுளை வழிப்பட்டு புண்ணியங்கள் செய்வதின் மூலம் இறப்பின் பின் மேன்மையான உலகிற்கு செல்ல முடியும் என்றன. இம்மதங்கள் அனைத்தும் கூறிய மேன்மையான உலகங்கள் பெண்களை புறக்கணித்து ஆண்களுக் குரியதாகவே கருத்தை முன்வைத்துள்ளன. அனை த்தும் உழைப்பின்றி கிடைக்கும் என்பதின் மூலம் உழைப்பு என்பது அவசியமில்லாதது என்றன. ஆனால் பிற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த சிந்தனையாளர் கள் பால் பேதமற்றதும், உழைப்பை மையப்படுத்தி யதும், மனித வாழ்க்கை காலத்தில் சாதிக்க வேண் டியதுமான சமூக அமைப்பையே வலியுறுத்தினார்கள். தாமஸ் மோர் உற்பத்தி சாதனங்களின் தனியுடைமை தான் சமூக அநீதியின் அடிப்படை காரணம் என கண்டு, பொதுசொத்துடைமையின் அடிப்படையில் உற்பத்தியை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்றார். ஹெண்ரி செயின்ட் சிமோன் சுரண்டுபவர்கள், சுரண்டப்படுபவர்களிடையே சமரசத்தை ஏற்படுத்தி தொழிற்துறை வர்க்கத்தை தோற்றுவிப்பது மூலம் புதிய சமூக அமைப்பை உருவாக்கலாம் என்றார். எனினும் இவர்களால் இவர்கள் பிரச்சாரபடுத்திய சால சிறந்த சமூக அமைப்பு முறையை அடையும் சரியான பாதையை கண்டுபிடிக்க இயலாமல் போனது. காரணம் மதங்களும், சிந்தனையாளர்களும் சமுதாய வளர்ச்சியின் நியதிகளை விளங்கியிருக்கவில்லை. புதிய சமுதாயத்தை படைக்க கூடிய சமூக சக்திகள் யார் என்பதையும் கண்டுபிடித்திருக்கவில்லை. மனித குலம் புதிய சமுதாயத்தை நோக்கி செல்லும் நியதியை பொருளாதார ரீதியாகவும், தத்துவார்த்த ரீதியாகவும் ஆதாரப்படுத்த இயலவில்லை. ஆனால், 1800களில் தத்துவ வித்தகன் கார்ல் மார்க்ஸ் வரலாற்றைய பற்றிய பொருண்மை வாத கருத்தை கண்டுபிடித்தது முதல் மனிதகுல வரலாற்றின் இயங்கு விதிகள் என்னவென்று உலகம் அறிந்துக் கொண்டது. புதிய சமுதாயத்தை படைப்பதற்கான பாதையை வகுத்துக் கொண்டது. கார்ல் மார்க்ஸ் மனிதர்கள் அரசியல், விஞ்ஞானம். கலை,மதத்தில் ஈடுபாடு கொள்ளும் முன் முதலில் அவர்களுக்கு உண்ண உணவும், உடுக்க உடையும், வசிக்க இருப்பிடமும் வேண்டும் என்ற எளிய உண் மையை எடுத்துரைத்தார். எனவே இந்த தேவையை நிறைவேற்றும் பொருண்மிய நடவடிக்கைகள் தான் சமுதாயத்தின் அனைத்தையும் தீர்மானம் செய்யும் என்பதை நிறுவினார். எனவே வரலாற்றை பொருண் மைவாத அடிப்படையில் ஆராய்ந்து, மனித குலம் அதுவரை அறிந்திராததும் கடந்து வந்திருப்பதுமான வரலாற்றை கண்டுபிடித்து நிகழ்காலத்தை விளக்கி எதிர்காலத்தை தெளிவுபடுத்தினார். அதன் அடிப்படையில் மனித குலம் புராதன கூட்டு சமூக அமைப்பு, அடிமையுடைமை அமைப்பு என நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பிலிருந்து முதலாளித்துவ அமைப்பு முறைக்கு வந்திருக்கும் முன்னேற்ற படி கள் தெளிவாகின. இந்த தொடர்ச்சியான மாற்றத்தி ற்கு காரணமாக உற்பத்தி முறையே அடிப்படை காரணமாக அமைந்தது. இச்சமூக அமைப்புகளில் உற்பத்தி சக்திகளின் வளர்ச்சியுடன் பழைய உற்பத்தி உறவுகளுக்கும் புதிய உற்பத்தி சக்திகளுக்கும் இடையிலான முரண்பாடுகளும் மோதலும் வளர்ந்து சமூக புரட்சி ஒன்றினால் புதிய சமூக அமைப்பை தோற்றுவித்தன. புதிய சமூக அமைப்பிலும் உற்பத்தி சக்திகள் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி கட்டத்தை அடையும் போது புதிய முரண்பாடுகள் தோன்றும். இம்முரண்பாடுகளின் மோதலினால் புதிய சமூக அமைப்பு தோன்றும். புராதான கூட்டுச் சமூக அமைப்பில் உற்பத்தி சக்தி களின் வளர்ச்சியினால் உருவான உற்பத்தி கருவிக ளையும், மிகையான உற்பத்திகளையும் தனி நபர்கள் ஆக்கிரமித்து கொண்டதன் விளைவாக ஆண்டான் அடிமை சமூக அமைப்பு உருவானது, ஆண்டான் அடிமை சமூகத்தில் ஏற்பட்ட விவசாய உற்பத்தி களின் வளர்ச்சி ஆண்டான் - அடிமை உற்பத்தி உறவு களை வீழ்த்தி பிரதான உற்பத்தி சாதனமாக இருந்த நிலத்தையும் உற்பத்தி கருவிகளையும் உடைமை யாக்கி கொண்ட நிலபிரபுக்களையும் உழைப்பாளர் களையும் கொண்ட நிலப்பிரபுத்துவ சமூகத்தை தோற்றுவித்தது. நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பில் ஏற்பட்ட கைத்தொழில் வளர்ச்சி நிலப்பிரபுக்களின் ஆதிகத்தை ஒழித்துக் கட்டி, கைத்தொழில் வளர்ச்சி உருவாக்கி விட்ட முதலாளிகளையும் தொழிலாளர்களையும் கொண்ட நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் முதலாளித்துவ அமைப்பை தோற்றுவித்தது. இதுவே மனித குலம் 200 இலட்சம் வருடங்களாக கடந்திருக்கும் வரலாறாகும். எனினும் இந்த வளர்ச்சி களும் உலகின் எல்லா பாகங்களிலும் ஒரே மாதிரியா னதாகவும், வரிசை கிரமமாகவும் நடந்தேறவில்லை. ஆனால் பொதுவான அம்சத்தை கொண்டிருந்தது. முதலாளித்து அமைப்பில் உற்பத்திசக்திகளின் வள ர்ச்சியும், உழைப்பை சுரண்டுபவர்களுக்கும், சுரண்டுபடு வர்களுக்கும் இடையில் தீவிரமடையும் முரண்பாடுக ளும் ஒரு சமூக புரட்சி மூலம் உற்பத்தி சாதனங்கள் முழுவதையும் முழு உழைக்கும் வர்க்கத்திற்கும் உரிமையாக்க வேண்டிய அவசியத்தை நிபந்தனை யாக்கியிருக்கின்றன. இந்த முரண்பாடுகள் உற்பத்தி சாதனங்கள் முழு சமுதாயத்துக்கும் பொதுவானதாக இருக்கும் பொதுவுடைமை சமுக அமைப்பை தோற்று விக்கும். இதன் முதல் படியே சமதர்ம சமூகமாகும். இவ்வாறு வரலாற்று வளர்ச்சியில் உற்பத்தி முறை நிர்ணயமான காரணியாகவும், வர்க்கங்களும், வர்க் கங்களுக்கிடையிலான முரண்பாடுகளும் இயங்கு சக்தியாகவும் இருப்பதை கண்டுபிடித்து மனித குலத் தின் விமோசன்திற்கான பாதையை காட்டியவர் தத்துவ வித்தகர் கார்ல் மார்க்சே ஆவார். இந்த வரலாற்று இயக்கத்தின் வழியே புதியதான சால சிறந்த சமூக அமைப்பை புரட்சிகர நடவடிக்கை களின் மூலம் படைக்க வேலை செய்பவர்களே புரட்சியாளர்கள் ஆவார்கள். அதற்காக புதிய சமூக அமைப்பின சிற்பிகளாக இருக்க போகும் பாட்டாளி வர்க்கத்தை வர்க்க போராட்டம் நோக்கி அணிதிரட்டு கின்றார்கள். அதற்காக பாட்டாளி வர்க்கத்தின் புரட்சி கர கட்சியை அமைத்து அதன் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் சகல சமூக அநீதிகளுக்கு எதிராகவும் போராடு கின்றார்கள். இவ்வாறு சமூகத்தை - வரலாற்றை வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்து செல்ல சிந்திப்பவர் களே முற்போக்காளர்கள். எனினும் இந்த மனித குலத்தின் வளர்ச்சி பயணம் அதற்கே உரிய தமைகளையும், எதிரிகளையும் எதிர்கொண்டே வெற்றி பெற வேண்டும். மனித சமுதாயத்தின் இந்த வளர்ச்சிக்கு தடைபோடுபவர் கள் யாராக இருக்க முடியும்? அழுகி போய்கொண்டி ருக்கும் முதலாளித்து அமைப்பில் சுகபோகம் அனு பவிப்பவர்கள் மாத்திரமே; தான். ஆனால் இவர்கள் சுரண்டப்படும் மக்களிடையே முன்னேற்றத்துக்கு எதி ரான மனநிலையை உருவாக்கியும், முன்னேற்றம் என்பதை திரித்து கூறியும், அரச நிறுவனங்கள். ஊடகங்கள் மூலம் பாட்டாளி மக்களை மாயையிலும், சமூக புரட்சியில் நம்பிக்கையில்லா மனநிலையிலும் வைத்திருக்கின்றார்கள். எனில் சால சிறந்த சமூகம் காண சித்தம் கொண்டவர்கள். இந்த மாயை அம்பலப்படுத்தவும், பாட்டாளிகளுக்கு வர்க்க உணர்வும், அரசியல் விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்த வேண்டும். அது இனி மனித சமூகம் காண போகும் சமதர்ம சமூக அமைப்பை போதனை செய்வதாலும், அதை அடையும் பாதையை கற்று கொடுப்பதனாலும், முதலாளித்துவத்தின் அநீதிகளை அம்பலப்படுத்தி போராடுவதன் மூலமுமே அது சாத்தியமாகும். எனில், சமதர்மம் என்னறால் என்ன? அங்கே சமூக -பொருளாதார உறவுகளும் நிலைமைகளும் எப்படி அமையும் எனும் கேள்வியிலிருந்தே ஆரம்பமாகும்.
Read 372 times Last modified on செவ்வாய்க்கிழமை, 10 December 2019 01:53

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction