சனிக்கிழமை, 19 January 2019 00:00

சம்பளம் எனப்படுவது எதை?

Written by 
Rate this item
(0 votes)
பெருந் தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள த்தை நிர்ணயம் செய்யும் கூட்டு ஓப்பந்த படக்காட்சிகள் மீண்டும் ஓடிக் கொண்டிருக் கின்றது. இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை, சோகமும் சிரிப்புமாய் நடந்து கடைசியில் கேலிக்கூத்தாக முடியும் இந்த படப்பிடிப்புக் காட்சியில், தொழிற்சங்கங்களும், கட்சிகளும் போட்டி போட்டு நடித்துக் கொண்டிருக்கி ன்றார்கள். இந்த கூட்டு ஒப்பந்த படப்பிடிப்பை அலசுவதும் விமர்சிப்பதும் இப் பந்தியின் நோக்கமல்ல. இவர்களை அம்பலப்படுத் துவதற்கு முன்னதாக, தொழிலாளர்களின் சம்பளம், வாழ்க்கை நிலை என்பவற்றின் விஞ்ஞான அடிப்படைகளை விளங்கி கொள்வது அவசியமாகும். சம்பளம் நிர்ணயிக்கபடுவதன், தொழில் நிலைமைகளின் அடிப்படைகளை, தொழி லாளர்கள் புரிந்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில் மாத்திரமே தம் விமோசனத்தை வென்றெ டுக்கும் சரியான திசையில் முன்னெடுப் புக்களில் ஈடுப்பட முடியும். இந்த விடயத்தை முடிந்த வரையில் எளிமை யானதாகவும் , அரசியல் பொருளாதார பாடத் தின் அரிச்சுவடி தெரியாதவர்கள் கூட விளங் கும் வகையில் எளிமையாக அலசுவோமாக. சம்பளம் என்றால் என்ன? நம் தொழிலாளர்களிடம் உங்கள் ~சம்பளம் எவ்வளவு எனக் கேட்டால்? | கொழுந்து பறிக்கும் தொழிலாளி நாளொன்றுக்கு 800 ரூபாய் என்பார். புடவை கடையில் வேலை செய்பவர் நாளொன்றுக்கு 600ரூபா என்பார். துப்பரவு வேலை செய்பவர் 500 ரூபாய் கிடைக்கிறது என்பார். இப்படியாக அவரவர் செய்யும் தொழிலுக்கு ஏற்ப , ஒவ்வொரு பதிலை சொல்வார்கள். அதாவது குறித்த அளவான வேலையை செய்வதற்காக இத்தொகையை பெறுவதாக சொல்வார்கள். உதாரணமாக 15 கிலோ தேயிலைக் கொழுந்தை பறிப்பதற் காகவும், 10 மணித்தியாலம் புடவை கடையில் வேலை செய்வதற்காகவும், ஒரு நாளில் அரை ஏக்கர் காணியை துப்பரவு செய்வ தற்காகவும், தத்தமது முதலாளிகளிடமிருந்து இந்த தொகையை பெறுவதாக சொல்வார்கள். இங்கே பதில்கள் பலவிதமாக இருந்தாலும், ஒரு விடயத்தை எல்லோரும் ஒத்துக் கொள் வார்கள். அதாவது குறிப்பிட்ட உழைப்பு நேரத் துக்காக, அல்லது உழைப்பால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டத்துக்காக, முதலாளி கொடுக்கும் தொகையே சம்பளமாகும். எனவே முதலாளி பணம் கொடுத்து தொழி லாளர்களின் உழைப்பை வாங்குவது போலும், தொழிலாளர்கள் பணத்துக்காக தமது உழை ப்பை விற்பதாகவும் தெரிகிறது. ஆனால். இது வெளித்தோற்றமே அன்றி உண்மையல்ல. நிஜத்தில் தொழிலாளர்கள் பணத்துக்காக தமது உழைப்புச் சக்தியை முதலாளியிடம் விற்கின்றனர். (உழைப்புச் சக்தி எனப்படுவது, மனிதனின் உழைக்கும் திறமை ஆகும். இது. மனிதனின் உடல் சக்தி யினதும் மற்றும் மனம் அல்லது ஆன்;மீகத் திறனினதும் ஒட்டுமொத்தமாகும். மனிதன் தனது உழைப்புச் சக்தியை, உற்பத்தி எனும் நிகழ்வில் பயன்படுத்துகிறான்.) ஒரு நாள், ஒரு வாரம், ஒரு மாதம் எனும் கால அளவுக்கு, முதலாளி இந்த உழைப்பு சக்தியை விலைக்கு வாங்குகிறார். இவ்வாறு விலைக்கு வாங்கிய பின், தொழிலாளர்களை குறித்த நேரத்திற்கு வேலை செய்யவைப்பதின் மூலம், அதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். தொழிலாளர்களுடைய உழைப்பு சக்தியை முதலாளி, எவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்குகிறாரோ, அதே தொகை பணத்திற்கு வேறு பொருட்களின் குறிப்பிட்ட ஒர் அளவை வாங்கலாம். உதாரணமாக, முதலாளி ஒருவர் தேயிலை கொழுந்து பறிப்பதற்காக. தொழிலாளி ஒருவரின் உழைப்பு சக்தியை எட்டு மணித்தி யாலங்களுக்கு, 800 ரூபா கொடுத்து வாங்கு கிறார் என்போம். அதே 800 ருபாய் பணத்திற்கு எட்டு கிலோ அரிசி வாங்க முடியும் அல்லது எட்டு இறாத்தல் பாண் வாங்க முடியும். இங்கு குறிப்பிட்ட அளவு அரிசி அல்லது பாண் வாங்குவதற்காக கொடுக்கப்படும் பணம் அப் பொருட்களின் விலை ஆகும். அதே போல் எட்டு மணி நேர உபயோகத்திற் காக, உழைப்பு சக்தியை வாங்க கொடுக்கப் பட்ட தொகையானது, எட்டு மணி நேர உழைப் புக்குரிய விலையாகும். ஆகவே, இங்கு உழைப்புச் சக்தியும், அரிசி, பாண் போன்று ஒரு பரிவர்த்தனை பண்டமாகி றது. உழைப்புச்சக்தி கடிகாரத்தை கொண் டும். அரிசியும், பாணும் தராசைக் கொண்டும் அளக்கப்படுகின்றது. தொழிலாளர்கள் தம்மிடமுள்ள பண்டமாகிய உழைப்பு சக்தியை முதலாளியிடமுள்ள பண்டமாகிய பணத்துக்காகப் பரிவர்த்தனை செய்துக் கொள்கிறார்கள். இந்த பரிவர்த்தனை குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவத்தில் நடந்தேறுகிறது. இவ்வளவு நேரம் உழைப்ப சக்தியை உபயோகித்துக் கொள்வதற்காக இவ்வளவு பணம். எட்டு மணி நேர கொழுந்து பறிப்புக்காக 800 ரூபாய் கொடுக்கப்படுகிறது. இங்கு 800 ரூபாய் என்பது, அத்தொகைக்கு வாங்க கூடிய எல்லா பண்டங்களையும் குறிக்கும். ஆகவே, உண்மையில் தொழிலாளி தமது பண்டமாகிய உழைப்புச் சக்தியை எல்லா வகையான பிற பண்டங்களுக்காகவும் பரிவர் த்தனை செய்துக் கொள்கிறார். அதாவது முத லாளி கொடுக்கும் 800ரூபாய் மூலம் குறிப் பிட்ட அளவான அரிசி, பருப்பு, சவர்க்காரம் போன்ற பண்டங்களை வாங்கி கொள்ள முடியம். பணம் பரிமாற்று ஊடகமாக இருக்கிறது. இந்த பணம் இலங்கையில் ரூபாய் என்றும், அமெரிக்காவில் டொலர் என்றும், இங்கிலாந் தில் பவுன் என்றும் பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது. பணம் பரிமாற்று ஊடகமாக புழக்கத்திற்கு வரும் முன் பண்டங்களுடன் பண்டங்களே பரிமாற்றப்படும் பண்டமாற்று முறைநிலவியது. எனவே இங்கு 800 ரூபா எனப்படுவது பிற பண்டங்களுக்காக உழைப்புச்சக்தி பரிவர்த் தனை செய்துக்கொள்ளப்படும் விகிதத்தை குறிக்கிறது. அதாவது தொழிலாளியின் உழை ப்புச் சக்தியின் பரிவர்த்தனை மதிப்பைக் குறிக்கிறது. ஒரு பண்டத்தின் பரிவர்த்தனை மதிப்பை பணமாக கணித்து கூறுவோமாயின், அதுவே அப்பண்டத்தின் விலை எனப்படும். ஆகவே. சம்பளம் அல்லது கூலி எனப்படுவது உழைப்புச்சக்தியி;ன் விலையை குறிக்கும் ஒரு தனிப்பெயர் மாத்திரமே. இது உழைப்பின் விலை ஆகும். உழைப்புச்சக்தி எனும் இப் பண்டம் மனித தசையிலும் இரத்தத்திலும் மாத்திரமே குடிக்கொண்டிருக்கும் விசேடமா னதாகும். இவ் விசேட வகை பண்டத்தின் விலையே கூலி அல்லது சம்பளம் ஆகும். தேயிலை தொழிற்சாலை ஒன்றில் வேலைச் செய்யும் தொழிலாளி ஒருவரை எடுத்துக் கொள்வோம். இவர் நாளொன்றில் முதலாளி யின் இயந்திரங்கள் மூலம் 15 கிலோ தேயிலையை உற்பத்தி செய்கின்றார் எனக் கொள்வோம். (பெருந்தோட்டத் துறையில் முதலாளிகள், - தனிநபர் அல்லது சிறு குழு - ஆன கம்பனி உரிமையாளர்களே) முதலாளி இந்த தேயிலையின் உரிமையா ளராகி 2000 ரூபாய்களுக்கு விற்பதாய் கொள்வோம். இங்கு தொழிலாளிக்கு கிடை க்கும் 800 ரூபாய் சம்பளம், அவருடைய உழைப்பின் உற்பத்தி பொருளின் ஒரு பங்கையா குறிக்கிறது. எந்த வகையிலும் இல்லை. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட தேயிலை விற்பனை செய்யப்படுவதற்கு முன்பே, ஏன் அது உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்கு முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. இவ்வாறே, பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் 2 வருடங்களுக்கு பெறவேண்டிய சம்பளம் ஓப்பந்தம் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே, முதலாளி தேயிலையை விற்பதால் கிடைக்கபோகும் பணத்திலிருந்து சம்பளம் தரவில்லை. ஏற்கனவே தம் கையிருப்பில் உள்ள பணத்தைக் கொண்டே சம்பளம் கொடுக்கிறார். முதலாளியால் தேயிலைத்தூளை விற்பனை செய்ய முடியாமலும் போகலாம். அல்லது விற்பனையின் மூலம் தொழிலாளிக்கு கொடுத்த சம்பளத் தொகையை கூட பெற முடியாமல் போகலாம். அல்லது மிகச்சாத்தி யமானதான, அதிக இலாபத்துடன் விற்பனை யும் செய்யலாம். இவற்றுக்கும் தொழிலாளி க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. முதலாளி தம்மிடமுள்ள செல்வத்தின், அதாவது தமது மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியை கொண்டு தொழிலாளியின் உழைப்புச் சக்தியைக் வாங்குகிறார். இயந்திரங்களையும், மூலப்பொருட்களை தரும் நிலத்தையும் எப்படி அவர் தம்மிடமுள்ள செல்வத்தின் பிறிதொரு பகுதியைக் கொண்டு வாங்கினாரோ, அதே போல் தான் தொழிலாளியின் உழைப்புச் சக்தியையும் வாங்;குகிறார். இவ்வாறு யாவற்றையும் வாங்கிய பின், தமக்குச் சொந்தமான உழைப்புக் கருவிக ளையும்;, மூலப்பொருட்களையும் கொண்;டு உற்பத்தியில் ஈடுப்படுகின்றார். இங்கே உழைப்புக் கருவிகளுடன் நம் தொழிலாளியும் ஒரு உழைப்புக் கருவியாய் உள்ளடங்கி விடுகின்றார். எப்படி தேயிலை இலையை அரைக்கும் இயந்திரமும், இலையை உலர்த்தும் இயந்திரமும் உற்பத்தி செய்யப்படும் தேயிலைiயிலோ, தேயிலைக்கு கிடைக்கும் விலையிலோ பங்கு ஏதும் கிடைப்பதில்லையோ, அதே போல் தொழிலாளி க்கும் பங்கு ஏதும் கிடைப்பதில்லை. ஆகவே, சம்பளமானது தொழிலாளி உற்பத்தி செய்யும் பண்டத்தில் தொழிலாளிக்குரிய பங்கு அல்ல. முதலாளி தன்னிடமிருக்கும் பணத்தில், உற்பத்தி திறனுள்ள உழைப்புச் சக்தியை வாங்குவதற்காக கொடுக்கும் தொகையே சம்பளமாகும். உழைப்புச்சக்தியானது என்பது இவ்விதம் அதன் உடைமை யாளராகிய தொழிலாளியால், மூலதனத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படும் பண்டமாகி விடுகிறது. ஏன் அவர் இதை விற்பனை செய்கிறார்?. உயிர் வாழ்வதற்காக! உயிர் வாழ்வத ற்கு தேவையான சாதனங்களை பெறுவதற்காக. ஆனால், உழைப்பு சக்தியின் பிரயோகம், அதாவது உழைப்பு, தொழிலாளியின் உயிர்ச் செயற்படாகும், அவருடைய வாழ்வின் புலப்பாடாகும். வாழ்க்கைக்கு தேவையான சாதனங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டு அவர் இந்த உயிர்ச் செயற்பாட்டை வேறொருவருக்கு விற்கிறார். அவரின் உயிர்த் தொழிற்பாடு அவருக்குத் உயிர் வாழ்வதற்கு வகை செய்யும் ஒரு சாதனமாகிறது. உயிர் வாழும் பொருட்டு வேலை செய்கிறார். உழைப்பை அவர் தம் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக கூட கருத முடிவதில்லை, வாழ்வின் தியாகமாகவே கருத வேண்டியுள்ளது. தொடர்ந்;து உழைப்பு என்பது வேறொருவருக்கு மாற்றிக் கொடுத்து விட்ட பரிவர்த்தனை பண்டமாகும். எனவே அவரின் உயிர்த்தொழிற்பாடான உழைப்பின் விளைவான உற்பத்தி பொருள் அவரின் நோக்கமாக இல்லை. அவரின் நோக்கம் சம்பளம் மாத்திரமே. அநேகமாக பகல் பொழுது முழுவதும் உழைப்பில் ஈடுப்படுவதை அவரின் வாழ்வின் புலப்பாடாக கருதுகிறாரா? இல்லை!!! மாறாக இந்தப் பகல் பொழுது உழைப்பின் பின்னர் தான் அவரின் வாழ்வு ஆரம்பமாகிறது. இந்த வாழ்வு சாப்பாட்டு மேசையில். தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்பாக, மதுபான சாலையில், படுக்கையறையில் ஆரம்பமாகிறது. அதற்கு முந்திய உழைப்பானது, வேலைகளின் வடிவில் அவருக்கு அர்த்தமற்றவை. அவரின் சாப்பாட்டு மேசையில். தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்பாக, மதுபான சாலையில், படுக்கையறையில் ஆரம்பமாகும் வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்லும் சம்பளத்தை தருவது என்ற வகையில் மாத்திரமே அர்த்தமுடையதாகின்றது. எப்படியெனில், ஒரு பட்டுப் புழுவானது, தொடர்ந்து பட்டுப்புழுவாக வாழ்வதற்காக தொடர்ந்து நூற்றுக் கொண்டிருக்குமாயின். அது முழு கூலித் தொழிலாளி ஆகிவிடும். ஆனால், உழைப்புச்சக்தி எப்போதும் இப்படி பரிவர்த்தனை பண்டமாக இருந்ததில்லை. மனித வரலாற்றில் அது முழுமையாக மனிதனின் உயிர்ச் செயற்பாடாகவும், மனிதனுக்கு முழு அர்த்தப்பாடுடையதாகவும் இருந்தது. இந்த வரலாற்றை தொடர்ந்து வரும் இதழ்களில் பார்க்கலாம். எனவே நாம் இங்கு எடுத்துக் காட்டியவாறு சம்பளம் என்பது உழைப்புச் சக்தியின் விலை ஆகும். இந்த விலையை நிர்ணயம் செய்ய தொழிலாளிகள் - முதலாளிகள் செய்துக் கொள்ளும் ஒப்பந்தமே கூட்டு ஒப்பந்தம் ஆகும். முதலாளியானவர் தனது மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியைக் கொண்டு உழைப்புச் சக்தியை வாங்காமல் எந்த பொருளையும் உற்பத்தி செய்து விட முடியாது. இவ் அத்தியாவசியமே, தொழிலாளர்களுக்கு பேரம் பேசும் சக்தியை தருகிறது. வாழ்வாதரத்திற்காக, உழைப்புச் சக்தியை விற்பதை தவிர வேறு வழியில்லாத தொழிலா ளர்கள் , ஒருசங்கமாக இணைவது மூலம் தம் சக்தியை ஒன்று திரட்டி முதலாளிகளுடன் பேரம் பேசலில் ஈடுப்பட்டு வாழ்க்கை நடத்த தேவையான பணத்தை, தம் உழைப்புச் சக்திக்கான விலையாக பெற வேண்டும். இதற்கும் தேயிலை வியாபாரத்தின் இலாப நட்டத்திற்கும் எந்த வித தொடர்பும் இல்லை. முதலாளி இணங்காத பட்சத்தில், அவர் தேயிலையை தயாரிக்க அத்தியாவசியமான உழைப்புச் சக்தியை குறைந்த விலைக்கு தரமறுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதே தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே வழி. எனவே, தொழிலாளர்கள் ஒரு வர்க்கமாக ஒன்றிணைந்து தம் பலத்தை திடபடுத்த வர்க்க அணியை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். ஏனெனில் சரியான வர்க்க கண்ணோட்டதுடன் கட்யெழுப்பப்பட்ட வர்க்க அணியின் மூலம் வழிநடத்தப் படும் தொழிலாளர் அமைப்பினாலேயே தொழிலாளர்களின் உண்மையான கோரிக்கையை முன்வைத்து இலட்சியத்தை வகுத்து போராட முடியும். 
Read 367 times Last modified on செவ்வாய்க்கிழமை, 01 October 2019 22:22

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction